Insolvenscertificering

Insolvenscertificering garanterer professionel håndtering

Garantien for

Den beslutningskyndige håndtering af kriseramte virksomheder – fra udenretlige kreditorordninger, omstrukturering og rekonstruktioner til konkurs og tvangsopløsning

Fremmer faglighed

Blandt insolvensadvokater gennem mindstekrav til dokumenteret erfaring, specialisering og efteruddannelse samt etisk håndtering

Løfter godt til bedre

Certificering kræver vedholdende personligt engagement og udvikling inden for insolvensret