Certificering

Insolvenscertificering garanterer professionel håndtering, gennem et ufravigeligt krav om dokumenteret erfaring, kontinuerlig specialisering og ordentlighed i måden, vi løser opgaven.

Erfaring og specialisering

Certificerede insolvensadvokater er underlagt et mindstekrav til dokumenteret erfaring og løbende efteruddannelse. Det garanterer specialisering i komplekse insolvensretslige spørgsmål såvel som den kommercielle eksekvering. Et stort erfaringsgrundlag og specialisering betyder indgående forståelse for juraen, virksomhedsdriften og samarbejdet rundt om den kriseramte virksomhed – fra udenretlig kreditorordninger, omstrukturering og rekonstruktioner til konkurs og tvangsopløsninger.

Tilgang og proces

Certificerede insolvensadvokater løser problemer med professionel ydmyghed og fornemmelse for godt købmandskab. En effektiv afkodning af sagens kerne og en strømlinet proces med respekt for sagens forskellige interessenter – fra start til slut. Certificerede insolvensadvokater har gennem erfaring og specialisering udviklet et skærpet blik for forretningsmuligheder så den optimale værdi i den insolvente virksomhed realiseres.

Ordentlighed og respekt

Som certificeret insolvensadvokat er handling påkrævet i komplicerede situationer – ofte med store menneskelige og økonomiske implikationer, derfor er der skærpet tilsyn med, at certificerede insolvensadvokater handler i overensstemmelse med god advokatskik. Insolvensadvokaten fungerer som samfundets garant, afdækker faktiske forhold, bringer lovbrud frem i lyset og sikrer værdi til kreditorer og samfund, hvis fornemste opgave består i at altid finde den bedste løsning, der sikrer optimal dækning til kreditorer, men med respekt for virksomheden og dens ansatte.