Insolvensret

Ifølge konkursloven foreligger insolvens, når en skyldner ikke er i stand til at betale sine gældsposter, efterhånden som disse forfalder, forudsat at der ikke blot er tale om en forbigående betalingsudygtighed.

En virksomhed eller en person, der er insolvent, kan tages under rekonstruktion eller konkursbehandling. Disse to begreber vil blive beskrevet nærmere nedenfor.

Endvidere vil emnet tvangsopløsning af kapitalselskaber blive beskrevet. Dette emne er nært beslægtet med konkurs, idet tvangsopløsning vil medføre en afvikling af et kapitalselskab, ligesom en tvangsopløsning ofte vil resultere i en efterfølgende konkursbehandling af det pågældende kapitalselskab.

Rekonstruktion

Et selskab eller en person, som ikke kan betale sine kreditorer efterhånden, som de skal betales, kan – hvis der ikke blot er tale om en forbigående betalingsudygtighed – overveje at indgive begæring om rekonstruktionsbehandling. Begæring om rekonstruktionsbehandling kan i dag også indgives af en kreditor.

Læs mere

Konkurs

En person eller et selskab kan erklæres konkurs, hvis der foreligger insolvens. Man er normalt insolvent, hvis man ikke kan betale sin gæld til tiden og den manglende betalingsevne ikke kun er midlertidig eller skyldes andre forhold, f.eks. utilfredshed med et udført arbejde.

Læs mere

Tvangsopløsning

Selskabsloven indeholder regler omkring tvangsopløsning af kapitalselskaber (aktie og anpartsselskabet). Herved menes en tvungen opløsning af et selskab f.eks. som følge af manglende regnskabsaflæggelse, manglende lovpligtig ledelse eller revision eller hvis selskabet har tabt sin kapital.

Læs mere